در محیط پایچارم از تابع صحت موجود در سایکیت‌لرن برای ارزیابی خروجی‌های مثالمون استفاده کردیم. صحت به معنای این بود که چه میزان خروجی ما با خروجی مطلوب همخوانی داره. دو نوع خروجی میتونیم از این تابع بگیریم بر این اساس که خروجی را نرمال شده میخواهیم یا غیرنرمال (شمارشی). در انتها هم رفتیم سراغ اینکه چطوری میشه برای هر نمونه ارزش مجزا تعیین کرد و در میزان خوب بودن مدل تاثیرش داد. برای این کار از مقداردهی به sample_weight استفاده کردیم و مقادیر مختلفی رو بهش دادیم که با مفهوم میانگین وزن‌دار برای صحت هم آشنا بشیم.


تمرین

  • به عنوان تمرین سعی کنید مفهوم تابع مشخصه را درک کرده و فرمول زیر را بدون استفاده از توابع آماده پیاده‌سازی کنین.


پیشنیاز

مدرس: ایمان خانی جزنی [محقق و مدیر هوش مصنوعی]