از تاریخ یکم مهرماه سال 1399 مجموعه Ai Lessons با لوگوی جدید به کار خود ادامه خواهد داد.