ما جمعی از متخصصین و محققین هوش مصنوعی از سرتا سر دنیا هستیم و در نظر داریم در گام اول هوش مصنوعی را به زبان فارسی آموزش دهیم و از صفر تا 100 هوش مصنوعی در کنار شما باشیم. ما با توجه به تجارب چندین ساله خود در دنیای دانشگاه و صنعت،    Ai Lessons را برای فراگیری هرچه بیشتر هوش مصنوعی ایجاد کردیم. برنامه‌های ویژه‌ای داریم، با ما همراه باشید…

تیم مرکزی Ai Lessons

ایمان خانی جزنی

آرمان علی محمدی

محمد خالوئی

علیرضا فریدونی

امیر هادیفر

متخصصین و دوستان Ai Lessons

حمیدرضا مازندرانی

آرمان رضایتی

زهرا سبحانی‌نیا

زهرا گمار

آرمان رهبر

به زودی دوستان و متخصصین دیگر Ai Lessons در وبسایت www.AiLessons.ir معرفی خواهند شد.

همراهان Ai Lessons

حامیان Ai Lessons